• SPONSOREN DOS'37

 • WEDSTRIJDZAKEN

 • Wedstrijdsecretariaat

  WAT DOET HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT?

  Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het (competitie- en beker)programma van alle te spelen wedstrijden. De wedstrijdsecretaris zorgt er onder andere voor dat:

  • Elk thuis spelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen;
  • Oefenwedstrijden worden geregeld in de zomer- en winterstop. Dit uiteraard in samenwerking met coördinatoren hetzij leiders/trainers;
  • Wijzigingen worden doorgegeven aan coördinatoren en kantine;
  • Vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld uitnodigingen voor toernooien worden geregeld;
  • Uitslagen van alle thuis gespeelde wedstrijden aan de KNVB worden doorgegeven. De overige formulieren worden op juistheid gecontroleerd;
  • Wedstrijden worden verplaatst / ingehaald indien nodig;
  • Verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNVB voor bijv. de klasse-indeling en voorkeurstijden van teams. Dit ook in samenwerking met coördinatoren;
  • Zonodig dispensatie wordt aangevraagd bij de KNVB;
  • Leiders / trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd indien nodig.

  WEDSTRIJDEN VERZETTEN OF INHALEN

  Indien een wedstrijd moet worden verplaatst hetzij worden ingehaald, wordt dit met de tegenstander overlegd. Bij een spelerstekort dient de leider/trainer of aanvoerder zelf voor vervanging te zorgen vanuit andere teams, eventueel met onderstenig van de betreffende coördinator. Als dit niet lukt, kan de betrokken leider/trainer contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te verplaatsen hetzij in te halen. Dit zou bijvoorbeeld op een doordeweekse avond kunnen. In het algemeen is er goed met andere vereniging te overleggen. Mocht het echt niet lukken om een wedstrijd te verzetten, dan wordt de wedstrijd eruit gegooid en stelt de KNVB de wedstrijd opnieuw vast. Dit kost de vereniging dan wel een boete. We moeten er met z’n allen voor zorg dragen dat dat niet hoeft voor te komen.

  Wedstrijdsecretariaat DOS'37

  Ronald Witteveen
   06-21571031, Mail: ronald.witteveen5e@gmail.com  (wedstrijdzaken)

  Martin Vos (06-20913589) mail:
  martinvos37@hotmail.com  (veld- en kleedkamerindelingen)

   

 • Scheidsrechterszaken

  Zoals al eerder aangegeven is het elke week weer een hele klus om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te vinden.

  Omdat we ons er van bewust zijn dat dit niet alleen binnen DOS’37 een actueel onderwerp op de agenda is maar bij enorm veel voetbalverenigingen en dit in de toekomst alleen nog maar erger dreigt te worden, hebben we binnen DOS’37 een nieuwe werkgroep in het leven geroepen rondom de scheidsrechters.

  De werkgroep, bestaande uit Martijn Jansen, Thom Pape, Jelle de Wilde, Lars Keppelink, Thijmen Kleinjan, Martin Vos, Tonny van der Cozijne, Rik Wessels, Marcel Braamhaar en John Zwier zal zich de komende periode bezig houden met het inventariseren en het onderhouden van de contacten met het huidige scheidsrechterskorps en het faciliteren van de juiste randvoorwaarden.

  Ook het werven van (potentiële) nieuwe scheidsrechters staat hoog op de agenda.

  Ben jij diegene die wij zoeken en draag je DOS’37 een warm hart toe en zou jij graag een steentje willen bijdragen aan de vereniging, meld je dan aan bij één van bovenstaande leden van de werkgroep of stuur een mail naar scheidsrechters@dos37.nl voor meer informatie.

  Ook vrouwelijke kandidaten zijn hierbij van harte welkom. Naast dat het aantal vrouwelijke leden de afgelopen seizoenen gestaag is gegroeid en we momenteel meerdere vrouwen- en meidenteams actief hebben in de competitie, voert de KNVB ook al enige tijd campagne om het aantal vrouwelijke scheidsrechters uit te breiden, hier doen wij graag aan mee!

  Hoofdscheidsrechterzaken Senioren

  Martijn Jansen
  (0682672484) 
  Mail: scheidsrechters@dos37.nl 

  Hoofdscheidsrechterszaken Jeugd

  Thom Pape
  (0621955658)
  Mail: scheidsrechters@dos37.nl 


 • Toernooicommissie

  ToernooiCommissie is het contactpunt voor andere voetbalverenigingen en eigen leiders en trainers aangaande voetbaltoernooien voor de jeugd van JO8 t/m JO19. Verder regelen de ToernooiCommissie onderlinge toernooien bij DOS"37, zoals M&M zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie voor alle jeugdteams van DOS'37. Ook wordt er jaarlijks de Wim Brand-toernooi georganiseerd bij DOS'37. Doelstelling is om zoveel mogelijk jeugd deel te laten nemen aan voetbaltoernooien waarbij plezier centraal staat. Zodoende zal DOS'37 als sportieve vereniging nog meer op de kaart gezet worden.

  De taken van de commissie zijn:

  1. Organiseren van tenminste 1 jeugdtoernooi als afsluiting van het seizoen
  2. (Eventueel) inschrijven van teams voor uittoernooien
  3. Samenstellen toernooikalender

  Hierbij zal wanneer noodzakelijk samengewerkt / overlegd worden met de reeds aanwezige commissies: Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Sponsorcommissie, Supportersvereniging DOS'37.

  Commissieleden:

  Martin Vos 
  (06-20913589) mail: martinvos37@hotmail.com

  Jitske Oord (06-41565426) mail: oord_7@hotmail.com

  Ronald Witteveen (06-21571031) mail: ronald.witteveen5e@gmail.com

  Jan Smelt (06-57765486) mail: jansmelt@live.nl