• SPONSOREN DOS'37

 • WEDSTRIJDZAKEN

 • Wedstrijdsecretariaat

  WAT DOET HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT?

  Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het (competitie- en beker)programma van alle te spelen wedstrijden. De wedstrijdsecretaris zorgt er onder andere voor dat:

  • Elk thuis spelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen;
  • Oefenwedstrijden worden geregeld in de zomer- en winterstop. Dit uiteraard in samenwerking met coördinatoren hetzij leiders/trainers;
  • Wijzigingen worden doorgegeven aan coördinatoren en kantine;
  • Vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld uitnodigingen voor toernooien worden geregeld;
  • Uitslagen van alle thuis gespeelde wedstrijden aan de KNVB worden doorgegeven. De overige formulieren worden op juistheid gecontroleerd;
  • Wedstrijden worden verplaatst / ingehaald indien nodig;
  • Verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNVB voor bijv. de klasse-indeling en voorkeurstijden van teams. Dit ook in samenwerking met coördinatoren;
  • Zonodig dispensatie wordt aangevraagd bij de KNVB;
  • Leiders / trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd indien nodig.

  WEDSTRIJDEN VERZETTEN OF INHALEN

  Indien een wedstrijd moet worden verplaatst hetzij worden ingehaald, wordt dit met de tegenstander overlegd. Bij een spelerstekort dient de leider/trainer of aanvoerder zelf voor vervanging te zorgen vanuit andere teams, eventueel met onderstenig van de betreffende coördinator. Als dit niet lukt, kan de betrokken leider/trainer contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te verplaatsen hetzij in te halen. Dit zou bijvoorbeeld op een doordeweekse avond kunnen. In het algemeen is er goed met andere vereniging te overleggen. Mocht het echt niet lukken om een wedstrijd te verzetten, dan wordt de wedstrijd eruit gegooid en stelt de KNVB de wedstrijd opnieuw vast. Dit kost de vereniging dan wel een boete. We moeten er met z’n allen voor zorg dragen dat dat niet hoeft voor te komen.


  Wedstrijdsecretariaat DOS'37


  Ronald Witteveen, 
  06-21571031, Mail: ronald.witteveen5e@gmail.com

 • Scheidsrechterszaken

  Binnen de afdeling veldvoetbal moeten wekelijks vele wedstrijden geleid worden en dat vraagt een groot aantal scheidsrechters. De coördinator houdt zich daar samen met het wedstrijdsecretariaat mee bezig en heeft daar een zware taak aan.

  Mocht u interesse hebben om zelf eens een wedstrijd te fluiten of als scheidsrechterbegeleider op te treden, neem dan a.u.b. contact op met de coördinator via onderstaande personen van DOS'37.

  Martijn Jansen
  (0682672484) 
  Mail: scheidsrechters@dos37.nl 

  Nico Post
  (0681465993)

  Mail: scheidsrechters@dos37.nl 

 • Toernooicommissie

  ToernooiCommissie is het contactpunt voor andere voetbalverenigingen en eigen leiders en trainers aangaande voetbaltoernooien voor de jeugd van JO8 t/m JO19. Verder regelen de ToernooiCommissie onderlinge toernooien bij DOS"37, zoals M&M zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie voor alle jeugdteams van DOS'37. Ook wordt er jaarlijks de Wim Brand-toernooi georganiseerd bij DOS'37. Doelstelling is om zoveel mogelijk jeugd deel te laten nemen aan voetbaltoernooien waarbij plezier centraal staat. Zodoende zal DOS'37 als sportieve vereniging nog meer op de kaart gezet worden.

  De taken van de commissie zijn:

  1. Organiseren van tenminste 1 jeugdtoernooi als afsluiting van het seizoen
  2. (Eventueel) inschrijven van teams voor uittoernooien
  3. Samenstellen toernooikalender

  Hierbij zal wanneer noodzakelijk samengewerkt / overlegd worden met de reeds aanwezige commissies: Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Sponsorcommissie, Supportersvereniging DOS'37.

  Commissieleden:

  Martin Vos (06-20913589) mail: martinvos37@hotmail.com

  Jitske Oord (06-41565426) mail: oord_7@hotmail.com

  Ronald Witteveen (06-21571031) mail: ronald.witteveen5e@gmail.com

  Jan Smelt (06-57765486) mail: jansmelt@live.nl