• Trainersbijeenkomst

  • Op donderdag avond 7 juli werden alle selectietrainers, groepshoofden Gelijke Kansen en overige kaderleden uitgenodigd door de Jeugdcommissie in samenwerking met de Technische commissie in het clubhuis om het seizoen 2022-2023 gezamenlijk af te trappen.

  • Na de inloop werd de avond afgetrapt met een presentatie door Mark Wagt en Marc Meier namens de Technische Commissie waarin de wensen en verwachtingen met betrekking tot het komend jaar gepresenteerd werden. Daaropvolgend werd er langer stilgestaan bij de spelprincipes per leeftijdsgroep.

    Hierin werd er in tweetallen een opdracht uitgevoerd die de technische en jeugdcommissie verder helpt om de principes door te vertalen naar de verwachtingen per speler in leeftijdscategorie, een lijn van een J08 speler naar een typische “DOS” speler in ons eerste elftal.

  • Ten tijde van de opdracht werden de contracten getekend door de afzonderlijke kaderleden onder toeziend oog van jeugdvoorzitter John Zwier en voorzitter technische commissie Michiel Snippe.

    Hier vind je de foto's van de ondertekende trainers deze avond.

    Na afloop van de plichtplegingen volgde de groepsfoto en een borrel!

  • De jeugdcommissie en TC kijken verwachtingsvol uit naar het komende seizoen met een mooie groep kaderleden.