• SPONSOREN DOS'37

  • In de bijlage van dit artikel treffen jullie het huishoudelijk reglement aan met als onderdeel daarvan de gedragscode in alfabetische volgorde.

    Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 21 maart 1979.

    Klik hier voor de huishoudelijk reglement DOS'37