• Organisatiestructuur DOS'37

  Sportpark ‘Het Midden’, Schout Doddestraat 46, Vriezenveen

  E-mail: info@dos37.nl

  Postadres: Postbus 250, 7670 AG Vriezenveen

  Telefoon: 0546-561970

  Rekeningnummer: 36.88.05.522 (Rabobank)

 • Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van DOS'37 bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke taak.

 • Voorzitter: Harold Schreur (0612940698)               

  Secretaris:Tonny van der Cozijne (0643099082)           

  Penningmeester: Gerco Rebergen (0610267202)

 • Voorzitter:
 • Secretaris:
 • Penningmeester:
 • Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. De Algemeen Bestuur doet dit samen met dagelijks Bestuur van DOS'37. Deze besturen houden 6 á 8 keer per jaar een vergadering voor de voetbalvereniging DOS'37.

   


  Accommodatie / onderhoud / velden
  : Johan Abbink (06-25280260)

  Voorzitter Technische Commissie: Michiel Snippe (06-20361405)

  Bestuurslid + Jeugdzaken: John Zwier (06-46077144)

  Bestuurslid + Voorzitter PR-commissieRik Wessels (06-50296305)

  Bestuurslid + sponsoring + Geldwerving contact via sponsoring@dos37.nl 

 • Accommodatie
 • Voorzitter TC
 • Jeugdvoorzitter
 • PR-commissie:
 • Jeugdcommisie

  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Daarbij staat de voetbalontwikkeling van al onze jeugdleden centraal. Daarnaast zijn goede verhoudingen tussen de voetballers en de vereniging en een goede verstandhouding met de ouders en/of verzorgers van de voetballers enorm belangrijk. Tevenst heeft de commissie als taak de operationele zaken te regelen binnen de jeugdafdeling, dit zijn onder andere de teamindelingen, aanstelling teambegeleiding en opstelling trainingsschema met als doel dat al onze jeugdleden onbezorgd en met plezier kunnen voetballen
   
  Onze jeugdafdeling is onderverdeeld in 4 leeftijdscategorieen met elk hun eigen coördinator, deze coördinator is het 1e aanspreekpunt voor leiders en ouders.

  Voorzitter Jeugdcommissie : John Zwier

  Coördinator Gelijke Kansen (Mini’s/JO8/JO9/JO10) Rolf Abbink

  Coördinator Onderbouw (JO11 en JO12) : John Zwier

  Coördinator Middenbouw (JO13 en JO15) : Erik Aalderink

  Bovenbouw (JO17 en JO19) : Jitske Oord 
   
  Vanuit de Technische Commissie nemen tevens Hoofd Jeugdopleiding Marc Meier en Technisch Coördinator Bovenbouw John Fraterman deel aan de periodieke overleggen van de Jeugdcommissie.
   
  We vinden het belangrijk om een actieve en wervende club te zijn. We willen graag dat kinderen en jongeren met plezier bij DOS'37 voetballen en bij ons blijven voetballen! Daarom zijn onze kernwaarden ook Sfeer, Binding en Voetbal.
 • Jeugdactiviteiten Commissie

  De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) zorgt voor vele leuke activiteiten voor de jeugd van DOS'37. Er worden gedurende het voetbalseizoen verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het, inmiddels traditionele Sinterklaasfeest en Vossenjacht.
   
  De commissieleden zijn:
  Kirsten Brink
  Harold Nijmeijer
  Martine Rolink
  Lian Veldhuis
  Claudia Wierda
  Sharon Zwier

  Uiteraard staat de JAC ook open voor de eigen inbreng van onze jeugdleden. Voor leuke ideeën/vragen aan de Jeugdactiviteiten Commissie kun je mailen naar jeugdactiviteiten@dos37.nl
 • Technische Commissie

  Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren. Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie. Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering. Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk). Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen). Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

     Voorzitter
  : Michiel Snippe (06-20361405)

  Senioren 1e en 2e en JO19-1: Mark Wagt , Harold Meijers en Rik Dekker

  Beleidsadviseur: Jasper Fransen (06-13835735)

  Hoofd Jeugdopleiding: Marc Meier

  Technisch coördinator bovenbouw: John Fraterman (06-81637935)

 • SPONSORCOMMISSIE

  DOS’37 Sponsorcommissie

  Voetbal, binding en sfeer zijn de drie kernwaarden van DOS’37 die ook de sponsorcommissie wil uitdragen. DOS’37 speelt een belangrijke rol in het sociale en sportieve leven van Vriezenveen. En ook sponsoren van DOS’37 spelen daarbij een grote rol. Blij zijn we dan ook met de vele sponsoren die DOS’37, vaak al vele jaren, op vele verschillende manieren een warm hart toedragen.  

  Het doel van de sponsorcommissie is enerzijds sponsoren te werven die willen bijdragen aan het bereiken van het doel van DOS’37 voor alle leden. Anderzijds wil de sponsorcommissie voor de sponsoren iets terugdoen middels het organiseren van bijeenkomsten. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn maar ook het ontvangen van de sponsoren in de businesslounge tijdens de wedstrijden van DOS 1. Samen voetbal kijken waarbij voor aanvang, in de rust en na afloop gewerkt wordt aan het uitbreiden en versterken van het netwerk.

  Wil je meer weten over de sponsormogelijkheden voor jouw bedrijf bij DOS’37. Contact opnemen met een van de commissieleden mag, maar een mail naar sponsoring@dos37.nl  kan ook. Wij vertellen graag waarom voetbal, sfeer en binding drie elementen zijn die we samenvatten in een woord: DOS’37.

   
  Lid: Esra Bolte
  Lid: John Braker
  Lid: Bertus Dasselaar
  Lid: Marc Dasselaar
  Lid: Ton Dasselaar
  Lid: Henk Herkink
  Lid: Johan Abbink
  Lid: Gerco Rebergen
  Lid: Harold Schreur
   
  Sponsorcommissie is te bereiken per mail: sponsoring@dos37.nl 
 • Uitvoerend kader

  Consul: Herman Koning

  Materiaalbeheer: Bert Hospers (06-15034201)  mail: berthospers2@gmail.com

  Terreinmeesters: Michiel Brinks (06-14923852) en Harold Nijmeijer (06-49911968)

  Tribunebeheerder: Willem de Lange (06-43606596)

  Kantinebeheerder: Jan Aalderink (0546-562904 / 06-51160435)

  Clubcoördinator: Martin Vos (06-20913589)

  Verenigingsmanager: Cees Smid (06-13074602)

  Keeperstrainers: Patrick van den Noort (06-12042140) en Herman Franke (06-40598806)

  Clubfotograaf: Jeroen Tempert (0546-563201)

  Coördinator Jeugdscouting : Marc Meier

  Jeugdscout: Johan Lamberts

  Jeugdscout: Gert-Jan Nijkamp

  Jeugdscout: Nico Post

  Jeugdscout: Rik Dekker

 • Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de trainingspakken van de jeugd.

  Ieder jeugdlid, dat in een competitieteam speelt, krijgt van Dos’37 een trainingspak in bruikleen. U kunt bij ons ook terecht voor voetbalsokken.

  Wedstrijdkleding (wedstrijdshirt en voetbalbroekje) ontvangt u via de leider van het team.

  Nieuwe jeugdleden en leden die van de mini’s naar een competitieteam gaan.

  Voor deze leden is het handig te weten dat er voor aanvang van het nieuwe seizoen een aantal avonden gepland worden waarop we pakken uitgeven. De data van deze avonden communiceren we via de leiders van de teams. Start uw zoon of dochter tijdens het seizoen met voetballen, neem dan contact met ons op voor het ophalen van een pak. Er zal bij uitgifte een bruikleenovereenkomst getekend moeten worden dus het is belangrijk dat er dan een ouder mee komt.

  Trainingspak omruilen en inleveren

  Wanneer het trainingspak te klein is geworden of als er problemen zijn met bijv. de rits dan kan het pak in principe gewisseld worden.Als uw kind stopt met voetballen bij Dos’37 of als je over gaat naar de senioren ontvangen we het pak graag gewassen terug.Bij beschadigingen zullen we een vergoeding vragen vlgs. de bruikleenovereenkomst.

  Contact met de kledingcommissie

  De kledingcommissie is bereikbaar via de mail. Wanneer u ons een mail stuurt neemt een van de leden contact met u op. Het mailadres is kleding@dos37.nl

  Daarnaast zijn we regelmatig op trainingsavonden aanwezig voor vragen of het omruilen van pakken. Dit communiceren we ook via de leiders van de teams.

  Voorzitter: Anke Bosboom- Abbink

  Lid: Mariëlle Jansen- Prenger

  Lid: Hermien Dasselaar

  Lid: Jolien Entjes

 • Vertrouwenspersoon DOS'37

  Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken van ongewenst gedrag?

  Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen . Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

   

  Voor meer informatie klik hier