• SPONSOREN DOS'37

 • Organisatiestructuur DOS'37

  Sportpark ‘Het Midden’, Schout Doddestraat 46, Vriezenveen

  E-mail: info@dos37.nl

  Postadres: Postbus 250, 7670 AG Vriezenveen

  Telefoon: 06-43099082

  Rekeningnummer: 36.88.05.522 (Rabobank)

 • Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van DOS'37 bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke taak.

 • Voorzitter: Harold Schreur (0612940698)               

  Secretaris:Tonny van der Cozijne (0643099082)         

  Penningmeester: Gerco Rebergen (0610267202)

 • Voorzitter:
 • Secretaris:
 • Penningmeester:
 • Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. De Algemeen Bestuur doet dit samen met dagelijks Bestuur van DOS'37. Deze besturen houden 6 á 8 keer per jaar een vergadering voor de voetbalvereniging DOS'37.

  Accommodatie / onderhoud / velden:

  Johan Abbink (06-25280260)

  Bestuurslid Technische Commissie:
  John Fraterman
   (06-81637935)

  Bestuurslid + Jeugdzaken:
  John Zwier (06-46077144)

  Bestuurslid + Voorzitter PR-commissie
  Rik Wessels (06-38511835)

  Bestuurslid + Voorzitter Vrijwilligerscommissie 
  Thijmen Kleinjan (0653421870)

  Bestuurslid + sponsoring + Geldwerving 
  contact via sponsoring@dos37.nl

   

 • Bestuurslid Accommodatie
 • Bestuurslid Vrijwilligerscommissie
 • Bestuurslid jeugdzaken
 • Beestuurslid PR-commissie:
 • Jeugdcommisie

  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Daarbij staat de voetbalontwikkeling van al onze jeugdleden centraal. Daarnaast zijn goede verhoudingen tussen de voetballers en de vereniging en een goede verstandhouding met de ouders en/of verzorgers van de voetballers enorm belangrijk.

  Tevens heeft de commissie als taak de operationele zaken te regelen binnen de jeugdafdeling, dit zijn onder andere de teamindelingen, aanstelling teambegeleiding en opstelling trainingsschema met als doel dat al onze jeugdleden onbezorgd en met plezier kunnen voetballen.

  Onze jeugdafdeling is onderverdeeld in 4 leeftijdscategorieën met elk hun eigen coördinator, deze coördinator is het 1e aanspreekpunt voor leiders en ouders.

  Bestuurslid jeugdzaken:
  John Zwier

  Coördinator Gelijke Kansen (Mini’s/JO8/JO9/JO10) :
  Rolf Abbink
  Tom Braakhuis

  Coördinator Onderbouw (JO11 en JO12) : 
  Gert-Jan Nijkamp 
  Marten Dasselaar

  Coördinator Middenbouw (JO13 en JO15) :
  Erik Aalderink

  Coördinator Bovenbouw (JO17 en JO19) :
  John Fraterman en Jeroen Jansen

  Coördinator Meidenvoetbal :
  Jitske Oord

  Hoofd Jeugdopleidingen :
  Marc Meier


  We vinden het belangrijk om een actieve en wervende club te zijn. We willen graag dat kinderen en jongeren met plezier bij DOS'37 voetballen en bij ons blijven voetballen!

  Onze kernwaarden zijn dan ook Sfeer, Binding en Voetbal.

 • Jeugdactiviteiten Commissie

  De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) zorgt voor vele leuke activiteiten voor de jeugd van DOS'37. Er worden gedurende het voetbalseizoen verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het, inmiddels traditionele Sinterklaasfeest en Vossenjacht.
   
   
  Kirsten Brink
  Harold Nijmeijer
  Martine Rolink
  Lian Veldhuis
  Claudia Wierda
  Sharon Zwier

  Uiteraard staat de JAC ook open voor de eigen inbreng van onze jeugdleden. Voor leuke ideeën/vragen aan de Jeugdactiviteiten Commissie kun je mailen naar jeugdactiviteiten@dos37.nl
 • Technische Commissie

  Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren. Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie. Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering. Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk). Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen). Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

  Bestuurslid:
  John Fraterman (06-81637935)


  Senioren 1e en 2e en JO19-1
  :

  Mark Wagt, Rik Dekker en Michiel Snippe

  Beleidsadviseur:
  Jasper Fransen (06-13835735)

  Hoofd Jeugdopleiding:
  Marc Meier

  Technisch coördinator bovenbouw:
  John Fraterman (06-81637935) en Jeroen Jansen (06 48758169)

 • PR COMMISSIE

  PR commissie

  Doel van de Public Relations commissie is om zowel interne als externe communicatie correct en éénduidig naar buiten te brengen.

  De Public Relations commissie is een samengestelde commissie; om de diverse aandachtsgebieden helder te besturen zijn diverse groepen binnen de commissie opgericht. Elke groep binnen de commissie heeft een heldere en afgebakende taak. Het Hoofd PR is verantwoordelijk voor de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de groepen en is primair aanspreekpunt voor alle PR gerelateerde zaken.

  De PR-commissie rapporteert aan de voorzitter van het hoofdbestuur..

  Bestuurslid PR- Commissie: Rik Wessels (0638511835) media@dos37.nl 

  PR commissie - website groep

  De Website groep van de PR commissie zorgt voor het totale onderhoud aan de website, de hosting en de email infrastructuur. De redactie-leden zorgen voor het redigeren en plaatsen van berichten. De webmaster zorgt voor het up-to-date houden van de website, doorvoeren van updates, onderhoud van statische pagina's, het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en beheer van e-mail-adressen van het dos37.nl domein.

  Onderhoud: 
  Rik Wessels

  PR commissie - eerste elftal groep

  De 'Eerste elftal groep' van de PR commissie zorgt voor alle berichtgeving over en rondom de selectie en met name het eerste elftal. O.a. houdt ze zich bezig met voorbeschouwingen, verslagen van wedstrijden en het programmaboekje bij thuiswedstrijden.

  Programmaboekjes:
  Martin Vos


  Voorbeschouwingen:
  Martin Vos

  PowerPointPresentaties:
  Martin Vos

  Verslagen eerste elftal: 
  Rik Wessels (redigeren: Martin Vos) 

  Omroeper thuiswedstrijden:
  Dinand Pas

  Scorebordinrichting:
  Martin Vos en Rik Wessels

  Scorebordbediening:

  Thom Pape en Rik Wessels

  Commissie bestaande uit


  Redactie lid:
   Rik Wessels

  Redactie lid: Richard Hoekstra

  Redactie lid: Rob Kunst

  PR commissie - Sociale Media groep

  De Sociale Media groep van de PR commissie zorgt voor berichtgeving op alle 'standaard' sociale media van DOS'37, zoals Twitter, Instagram en Facebook.

  Beheerder Facebook: Marc Meier en Rik Wessels

  Beheerder Twitter: Dinand Pas en Marc Dasselaar (verslagen eerste elftal) en Rik Wessels (algemeen)

  Beheerder Instagram: Rik Wessels

  PR commissie - fotografen groep

  De fotografengroep van de PR commissie zorgt voor het maken van foto's van de activiteiten die in de breedste zin door of bij DOS'37 worden gehouden. De foto's ondersteunen berichtgevingen op diverse media die door de gehele PR commissie wordt onderhouden.

  Clubfotograaf: Jeroen Tempert

  Fotograaf: Bert Aman

  Zou jij ook graag onderdeel van dit team willen zijn? Stuur dan een email naar media@dos37.nl of neem contact op 06 38 51 18 35

 • SPONSORCOMMISSIE

  DOS’37 Sponsorcommissie

  Voetbal, binding en sfeer zijn de drie kernwaarden van DOS’37 die ook de sponsorcommissie wil uitdragen. DOS’37 speelt een belangrijke rol in het sociale en sportieve leven van Vriezenveen. En ook sponsoren van DOS’37 spelen daarbij een grote rol. Blij zijn we dan ook met de vele sponsoren die DOS’37, vaak al vele jaren, op vele verschillende manieren een warm hart toedragen.  

  Het doel van de sponsorcommissie is enerzijds sponsoren te werven die willen bijdragen aan het bereiken van het doel van DOS’37 voor alle leden. Anderzijds wil de sponsorcommissie voor de sponsoren iets terugdoen middels het organiseren van bijeenkomsten. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn maar ook het ontvangen van de sponsoren in de businesslounge tijdens de wedstrijden van DOS 1. Samen voetbal kijken waarbij voor aanvang, in de rust en na afloop gewerkt wordt aan het uitbreiden en versterken van het netwerk.

  Wil je meer weten over de sponsormogelijkheden voor jouw bedrijf bij DOS’37. Contact opnemen met een van de commissieleden mag, maar een mail naar sponsoring@dos37.nl kan ook. Wij vertellen graag waarom voetbal, sfeer en binding drie elementen zijn die we samenvatten in een woord: DOS’37.

  Lid: Esra Bolte
  Lid: John Braker
  Lid: Bertus Dasselaar
  Lid: Marc Dasselaar
  Lid: Ton Dasselaar
  Lid: Henk Herkink
  Lid: Johan Abbink
  Lid: Gerco Rebergen
  Lid: Harold Schreur
   
  Sponsorcommissie is te bereiken per mail: sponsoring@dos37.nl 
 • Uitvoerend kader

  Consul:
  Herman Koning

  Materiaalbeheer:
  Han Dasselaar (0652736227),
  Roy Broekate(0642737796)
  Eric-Jan Fikkert(0645056943)

  Terreinmeester:
  Harold Nijmeijer (06-49911968)

  Tribunebeheerder:
  Willem de Lange (06-43606596)

  Kantinebeheerder:


  Clubcoördinator:
  Martin Vos (06-20913589)

  Verenigingsmanager:
  Harold Schreur (06-12940698)

  Keepertrainers:
  Arjan Verhoef
  Patrick van den Noort (06-12042140)
  Herman Franke (06-40598806)

  Clubfotograaf:
  Jeroen Tempert 
  Bert Aman

 • Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de trainingspakken van de jeugd.

  Ieder jeugdlid, dat in een competitieteam speelt, krijgt van Dos’37 een trainingspak in bruikleen. U kunt bij ons ook terecht voor voetbalsokken.

  Wedstrijdkleding (wedstrijdshirt en voetbalbroekje) ontvangt u via de leider van het team.

  Nieuwe jeugdleden en leden die van de mini’s naar een competitieteam gaan.

  Voor deze leden is het handig te weten dat er voor aanvang van het nieuwe seizoen een aantal avonden gepland worden waarop we pakken uitgeven. De data van deze avonden communiceren we via de leiders van de teams. Start uw zoon of dochter tijdens het seizoen met voetballen, neem dan contact met ons op voor het ophalen van een pak. Er zal bij uitgifte een bruikleenovereenkomst getekend moeten worden dus het is belangrijk dat er dan een ouder mee komt.

  Trainingspak omruilen en inleveren

  Wanneer het trainingspak te klein is geworden of als er problemen zijn met bijv. de rits dan kan het pak in principe gewisseld worden.Als uw kind stopt met voetballen bij Dos’37 of als je over gaat naar de senioren ontvangen we het pak graag gewassen terug.Bij beschadigingen zullen we een vergoeding vragen vlgs. de bruikleenovereenkomst.

  Contact met de kledingcommissie

  De kledingcommissie is bereikbaar via de mail. Wanneer u ons een mail stuurt neemt een van de leden contact met u op. Het mailadres is kleding@dos37.nl

  Daarnaast zijn we regelmatig op trainingsavonden aanwezig voor vragen of het omruilen van pakken. Dit communiceren we ook via de leiders van de teams.

  Lid: Mariëlle Jansen- Prenger
  Lid: Hermien Dasselaar
  Lid: Jolien Entjes
  Lid: Josine Snipper

 • Vertrouwenspersoon DOS'37

  De vertrouwperson binnen DOS'37 zijn Dinant Pas en Lian Velthuis.

  Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken van ongewenst gedrag?

  Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen . Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  Voor meer informatie klik hier

  Contact opnemen kan via de volgende gegevens:

  Lian Velthuis (06-44383055)

  Dinant Pas (06-20066774)