• Opleidingsplan DOS’37 2023 – 2027

 • Begin maart 2023 hebben we ons vernieuwde Opleidingsplan 2023-2027 gepresenteerd aan ons jeugdkader. Deze avond kregen we tevens het certificaat uitgereikt voor de onlangs behaalde status 'Lokale jeugdopleiding'.

  Hieronder treffen jullie het opleidingsplan & jeugdbeleidsvisie.

 • Het was een geslaagde avond, waarbij jeugdvoorzitter John Zwier het woord nam en vertelde dat DOS’37 heeft deelgenomen aan het Kwaliteit & Perfomance programma van de KNVB, in samenwerking met NMC Bright. Het traject is het afgelopen jaar succesvol doorgelopen met als resultaat de status ‘Lokale Jeugdopleiding’. KNVB-medewerker Bert Slot was aanwezig om het certificaat te overhandigen.

  Vervolgens waren Hoofd Jeugd Opleidingen Marc Meier & jeugdvoorzitter John Zwier aan de beurt om het Opleidingsplan 2023 – 2027 te presenteren.

  Het opleidingsplan is een levend document, onderverdeeld in zes verschillende hoofdstukken. Deze onderwerpen staan centraal in de TOP, waarbij de huidige situatie, de accenten voor komend seizoen en de situatie in 2027 wordt beschreven. Aan het eind van iedere seizoen vindt er een evaluatie plaats.

  Ook zullen er nieuwe doelstellingen worden geformuleerd voor het nieuwe seizoen. Zo zijn we ervan overtuigd dat we jaarlijks stappen kunnen zetten om de jeugdopleiding van DOS’37 kwalitatief te verbeteren.

  Het ontwikkelen van een uniforme en herkenbare spelopvatting a.d.h.v. spelprincipes, de kwaliteit van coaching en training verbeteren en talentbegeleiding zijn één van de peilers die de komende tijd op het programma staan.

  Naast de specifieke aandacht voor de selectieteams moet er ruime aandacht zijn voor de  overige teams c.q. recreatieve teams zodat ook deze spelers zich naar vermogen kunnen ontwikkelen. Tevens dienen de recreatieve teams zo ingedeeld te worden, dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de bovengenoemde selectieteams.

  Na de presentatie hebben we, samen met het jeugdkader, onder genot van een hapje en drankje, geproost op deze avond.

  Namens de Jeugdcommissie,

  Marc Meier (Hoofd Jeugd Opleidingen)
  John Zwier (Jeugdvoorzitter)
  John Fraterman (Coördinator bovenbouw)
  Jeroen Jansen (Coördinator bovenbouw)
  Erik Aalderink (Coördinator middenbouw)
  Gert-Jan Nijkamp (Coördinator onderbouw)
  Rolf Abbink (Coördinator Gelijke Kansen)
  Tom Braakhuis (Coördinator Gelijke Kansen)
  Jitske Oord (Coördinator meidenvoetbal)