• Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2023

 • Beste leden, sponsoren en relaties van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van DOS’37, de eerste traditionele aftrap van het nieuwe jaar sinds 4 januari 2020! Gelukkig hebben we alle maatregelen rondom “corona” achter ons kunnen laten. Die bijzondere tijd heeft ons veel geleerd en gebracht in andere wijzen van elkaar ontmoeten. Maar we merken ook dat het wel heel fijn is dat we elkaar weer normaal en zonder beperkingen hebben kunnen ontmoeten en dat al onze sportactiviteiten door kunnen gaan. Heel plezierig ook dat we na 3 jaar weer fysiek met elkaar kunnen terugkijken op het afgelopen jaar en kunnen proosten op wat het nieuwe jaar ons hopelijk gaat brengen!

  1 Terugblik op het jaar 2022

  Het jaar 2022 was voor DOS een goed jaar als je kijkt naar alle resultaten die we als club hebben weten te bereiken. Het opleidingssysteem middels “Gelijke Kansen” is een voorbeeld in de regio, wij zijn succesvol op het gebied van verduurzaming, het ledenaantal over de gehele linie blijft groeien en we zijn continue bezig onze accommodatie te verbeteren.

  In de voorbereiding op deze nieuwjaarspeech heb ik alle nieuwsberichten op onze website doorgenomen en heb er een 37 berichten van geselecteerd die volgens mij een mooi beeld geven over het afgelopen jaar

  Eerste elftal

  Niet alles verliep volgens verwachting, nadat ons eerste elftal het jaar begon als de nummer 6 op de ranglijst eindigden we als 13e en waren we veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Na een goede start in de eerste wedstrijd tegen Veensche Boys moesten we vlak voor rust met 10 man verder en verloren we uiteindelijk met 2-1. Hierdoor degradeerden we na 14 seizoenen naar de tweede klasse.
  Dit betekent voor ons een nieuwe klasse met veel tegenstanders uit de regio en uit het verleden. Qua ambiance zeker niet minder, maar uiteraard hebben wij de ambitie om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de eerste klasse.
  Het seizoen 2022/2023 zijn we formidabel gestart met maar liefst 9 gewonnen wedstrijden en slechts één gelijkspel. Hiermee zijn we lijstaanvoerder en de winterkampioen. Daar mogen we trots op zijn, maar Parijs en met Sparta op slechts twee punten zijn we er nog niet! In ieder geval kunnen we vol vertrouwen de tweede seizoenshelft ingaan.

  “Gelijke kansen”

  Zoals ik al aangaf zojuist zijn we met het project “Gelijke Kansen” in 2018 van start gegaan eigenlijk als één van de eerste clubs in deze regio en zeker uniek in deze wijze waarop. Dat heeft zeker in het begin geleid tot vragen dan wel dat clubs hier geen heil in zagen. Inmiddels wordt “Gelijke kansen” door veel clubs omarmd en kunnen we stellen dat wij hier trendsetter in zijn geweest. Nog mooier is dat de voetbalopleiding van DOS’37 hiermee een enorme boost heeft gekregen en die er zeker voor gaat zorgen dat talent zal doorstromen.

  DOS ontwikkelt zich door

  Het afgelopen jaar zijn we als club gegroeid in meerdere opzichten. Allereerst is ons ledenaantal flink toegenomen en ik verwacht nog in de eerste maanden van dit jaar ons 900e lid te kunnen verwelkomen.
  Ook op het gebied van sponsoring hebben we flinke stappen gezet. Een meer dan actieve sponsorcommissie is wekelijks bezig met het acquireren van nieuwe sponsoren bij onze club en dat heeft ervoor gezorgd dat we een actieve businessclub hebben met veel leden uit het lokale en regionale bedrijfsleven.
  In oktober van dit jaar hebben we dan ook met meer dan 100 sponsoren een bezoek gebracht aan Munsterhuis in Hengelo waar we tussen de Ferrari ’s een interessante lezing hebben gehad van voormalig Formule 1 coureur Jan Lammers. Met behulp van deze sponsorgroep kunnen we ook in 2023 en verder onze club financieel gezond houden.

  Onze kantineactiviteiten hebben we in samenwerking met de gemeente Twenterand en Amicitia verder uitgebreid door de exploitatie van de sporthal in eigen beheer te nemen. Hiermee kunnen we op termijn onze voetbalactiviteiten verder uitbreiden, denk bijvoorbeeld aan zaalvoetbaltoernooien en zaalvoetbalcompetities. De positieve exploitatie vloeit terug in de vereniging en zal worden gebruikt voor het verbeteren van de accommodatie.

  In januari zal de lichtinstallatie rondom veld 2 en het trainingsveld voorzien worden van LED-verlichting en wij zijn nog met het bestuur van BEED in overleg om nog een wedstrijdveld te voorzien van nieuwe LED verlichting. Met de prijs van maar liefst € 21.000 van de Rabobank vanwege jullie massale stemmen op DOS’37 zullen er in het eerste kwartaal van dit jaar zonnepanelen op onze kantine en mogelijk kleedkamers worden aangelegd.

  Financiële prestaties

  In een turbulent jaar met enorm stijgende kosten zijn wij als DOS’37 gelukkig goed in staat geweest onze exploitatie draaiende te houden. Ons energiecontract is van juni 2020 en daarmee hebben we tot en met mei 2023 nog niet te maken met fors uit de pan stijgende energieprijzen. Voor mei 2023 moeten we dan ook verduurzamingsplannen gereed hebben. Met zowel LED-verlichting en zonnepanelen kunnen we daarin een eerste stap maken maar wij willen hierin verder en we zijn aan het onderzoeken of we nog meer energiebesparende maatregelen kunnen doorvoeren zodat we minder afhankelijk zijn van stijgende prijzen.

  Ook andere kosten stijgen fors, ook DOS blijft dat niet bespaard maar met groei in ledenaantallen, sponsoren en ook met het doorvoeren van prijsstijgingen in de kantine zijn we ook de komende jaren in staat financieel gezond te blijven. In de corona tijd heb ik gelukkig gemerkt dat wij trouwe leden en sponsoren hebben die onze mooie club steunen in goede en in slechte tijden.

  Helaas ook verdrietige momenten

  Het afgelopen jaar en ook in de corona jaren 2020 en 2021 hebben we te maken gehad met ernstige ziekte en het overlijden van DOS-leden en hun dierbaren. Ik heb gemerkt dat ook in moeilijke tijden wij als DOS-leden er zijn voor elkaar. Een hart onder de riem, kaartjes en lieve persoonlijke berichten en massale aanwezigheid van Dossers bij de verschillende keren dat helaas afscheid van dierbaren van leden moest worden genomen. Goed en mooi om te zien dat wij elkaar bij staan en steunen wanneer iemand het moeilijk heeft. 

  2. Wat brengt ons 2023

  Tijdens de ledenvergadering van 30 november hebben wij ons beleidsplan 2023 tot en met 2027 gepresenteerd en daar gaan wij mee aan de slag. Voor dit seizoen hebben wij als bestuur een tweetal speerpunten geselecteerd, die de basis vormen voor de jaarplannen van de verschillende disciplines binnen het bestuur.

  • Wij willen verder werken aan het professionaliseren van onze uitstraling
  • Wij willen het clubgevoel verder versterken

  Uiteraard moet dit passen binnen onze kernwaarden #sfeer #binding #voetbal

  In 2023 zullen wij als bestuur actief aan de slag gaan met de volgende aandachtsgebieden

  Accommodatie

  Zoals ik al heb aangegeven hebben we in 2022 de eerste stappen gezet om ons sportpark verder te verduurzamen met LED-verlichting en een investering in zonnepanelen. Samen met BEED zijn wij aan het kijken of wij hierin nog meer kunnen doen zodat wij in de toekomst meer zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie.
  Onze wens voor een tweede kunstgrasveld is nog steeds actueel, juist omdat wij groeien is de behoefte aan meer trainingsruimte essentieel. Het afgelopen jaar hebben wij hier verder over doorgesproken met de gemeente Twenterand. In prettige en constructieve gesprekken hebben wij gesproken over een mogelijke uitruil van het veld bij de Stamper tegenover een kunstgrasveld op ons huidige trainingsveld. In de praktijk betekent dit meer speelruimte met minder m2 wat in ons opzicht ook goed past binnen onze ambitie om te verduurzamen. In 2023 willen wij hierover tot concrete afspraken komen.

  Ook zullen wij in 2023 komen met een concrete invulling voor een rookvrij sportpark, het doel hierbij is dat het gehele sportpark rookvrij zal zijn maar dat voor onze rokers op enkele plekken de gelegenheid zal worden geboden om te roken. Hiermee sluiten we aan bij wet- en regelgeving op dit onderwerp. Streven hierbij is dat niet-rokers geen overlast ervaren van rokers.

  Certificering jeugdopleiding

  De komende weken willen ons beleid en visie met betrekking tot voetbal en met name jeugdvoetbal af te ronden met een certificering, waarbij we ons mogen kwalificeren als lokale jeugdopleiding. Een groot compliment aan onze technische en jeugdcommissie voor de inzet die zij hiervoor hebben geleverd.
  DOS is met deze certificering samen met een aantal grote verenigingen uniek in de regio! In mijn ogen past dit perfect in de professionele uitstraling die wij nastreven.

  Waardering vrijwilligers/leden

  Al een aantal jaren hebben wij als bestuur de wens om meer duidelijkheid te scheppen rondom ereleden dan wel leden van verdienste. Inmiddels zijn er criteria hiervoor opgesteld en willen wij daar op feestelijke wijze invulling aan geven het komende jaar. Dat gaan wij doen op zaterdag 10 juni, deze dag is door de KNVB ook aangemerkt als nationale voetbaldag en wij willen op deze dag dan ook leden en vrijwilligers in het zonnetje zetten. Reserveer die dag in ieder geval in jullie agenda’s.

  Ten slotte

  Genoeg te doen dus en één ding is zeker er komt het komend jaar nog veel meer op ons pad waar we nu geen weet van hebben. Eén ding is zeker, de afgelopen 85 jaar hebben wij als DOS bewezen goed om te kunnen gaan met onverwachte ontwikkelingen en kansen en zijn we sterk en gezond om ook het komende jaar succesvol te zijn!

  Laten we daar met zijn allen op proosten! Ik wens jullie een gelukkig en vooral gezond 2023!

 • Klik op de afbeelding voor de PowerPoint presentatie Nieuwjaarsreceptie DOS'37

 • Klik op de afbeelding voor de PDF versie Nieuwjaarsreceptie DOS'37