• Nieuwjaarsspeech 2019 DOS'37

 • Beste leden, sponsoren, relaties, supporters, gasten en uiteraard een warm welkom aan ons college die elk jaar ook onze nieuwjaarsreceptie bezoekt!

  Ik wens jullie allen en uiteraard jullie naasten een voorspoedig maar bovenal gezond 2020!

  Net als voorgaande jaren neem ik in de week voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie altijd het nieuwsarchief op de website door, lees de notulen van bestuursvergaderingen en ook dit jaar zie ik dat er in een jaar tijd weer veel is bereikt en gerealiseerd.

  Op bestuurlijk vlak hebben wij een aantal commissies die een aantal jaren niet of onvoldoende waren ingevuld weer nieuw leven in kunnen blazen. Vooral het ontbreken van een sponsorcommissie en een PR/media commissie was naar mijn mening niet goed. Gedurende 2019 hebben wij deze commissies weer in kunnen vullen en zijn deze commissies met ingang van 2020 weer operationeel met goede en betrokken maar vooral bevlogen DOS-leden.

  Hiermee zijn we naar mijn mening bestuurlijk op de juiste sterkte, al zal het denk ik goed zijn om ook alle zaken rondom vrijwilligers in het bestuur geborgd te hebben.

  Een mooie taak om in 2020 hiermee aan de slag te gaan. De aftrap hiervoor is op woensdag 22 januari waarin we in onze ledenvergadering onze beleidsvisie, zoals kernachtig is verwoord door Jasper Fransen in zijn onderzoek naar de clubcultuur van DOS, graag aan jullie willen presenteren.

  Een beleidsvisie die is afgeleid van onze kernwaarden, sfeer, binding en voetbal

  Ik heb er erg veel zin om met deze beleidsvisie de komende jaren aan de slag te gaan en hiermee een vereniging te zijn die klaar is voor de toekomst.

  Binnen de jeugd hebben wij er voor gekozen om aan te sluiten bij de visie van de KNVB op het gebied van selectiebeleid. Dit project heet “Gelijke Kansen” en houdt in dat wordt voorkomen dat er in een vroegtijdig stadium binnen de jongste jeugd wordt geselecteerd.

  Het doel is dat ieder kind de tijd krijgt, maar ook willen wij voorkomen dat talenten worden gemist. Denk hierbij aan kinderen die later in de groei komen, op latere leeftijd gaan voetballen of gewoon even de tijd nodig hebben om het voetballen te leren. Een project dat naar mijn mening volkomen logisch klinkt maar best een radicale wijziging is van de oorspronkelijke visie op talentontwikkeling.

  Gesteund echter door een heldere visie vanuit de KNVB zijn wij er als DOS er van overtuigd dat hiermee op de langere termijn meer talent doorstroomt en vooral dat talent zich veel beter ontwikkelt. Op de site van de KNVB onder de noemer “Gelijke Kansen” is hier zeer veel interessante informatie over te vinden.

  De eerste successen van dit project hebben wij in het tweede halfjaar al kunnen zien door een enorme toestroom van nieuwe leden bij onze jongste jeugd.

  Compliment hierbij aan alle betrokkenen bij dit project, ik kan uit persoonlijke ervaring bevestigen dat er op fantastische wijze wordt getraind. Kinderen leren in zeer korte tijd echt goed voetballen.

  Nog belangrijker hierbij te zien dat er aandacht is voor ieder kind en DOS laat hierbij zien dat het een club is waar je de kinderen graag naar toe wilt brengen.

  Het eerste elftal is het seizoen 2019/2020 goed begonnen maar in het najaar heeft men toch hier en daar steken laten vallen. Taak aan hen is om dit in 2020 op te pakken en er toch meer uit te halen. Ik denk dat dit goed mogelijk moet zijn en heb dan ook het volste vertrouwen hierin.

  Aan het einde van het seizoen zal onze hoofdtrainer Kenan Durmuşoğlu vertrekken bij DOS’37 en wordt hij trainer van competitiegenoot KHC uit Kampen, toevalligerwijs onze eerste tegenstander in het nieuwe jaar. Een mooie gelegenheid voor ons eerste team om te laten zien dat KHC volgend seizoen een goede trainer krijgt.

  Vlak na kerst hebben wij onze nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd, een bekende van onze club, Jeroen Niks. Na 7 jaar niet meer actief te zijn geweest bij DOS is Jeroen weer terug op het spreekwoordelijke “oude nest”. Een mooie uitdaging voor zowel hem als DOS.

  Hij krijgt daarbij een meer dan mooie groep en zowel in onze oudste jeugd als in het goed presterende tweede elftal voetballen er een flink aantal talenten die in staat moeten zijn om op termijn een basisplaats te krijgen in het eerste elftal.

  Als ons dat gaat lukken ben ik er van overtuigd dat we ook weer mee gaan doen in de eerste klasse maar dat we vooral een elftal krijgen dat mooi en herkenbaar voetbal zal spelen.

  Ook in 2019 kunnen wij terugkijken op opnieuw de organisatie van een wedstrijd van Heracles gekoppeld aan een mooi en goed georganiseerd sponsorevenement, daarnaast hebben wij in maart van dit jaar met een grote groep sponsoren de bekerwedstrijd Schalke’04 tegen Werder Bremen bezocht.

  Ook tijdens de competitiewedstrijd tegen SVZW was er een mooie sponsorbijeenkomst waarbij we meer dan prettig op terugkijken.

  Het supportersfeest na afloop in de kantine was naar mijn mening fantastisch en als DOS hebben wij ons hier op goede wijze gepresenteerd. Veel clubs uit de regio wisten goed de weg naar ons sportpark te vinden.

  In september van dit jaar hebben wij in het kader van het 650-jarig bestaan van het dorp Vriezenveen meegedaan met een aantal activiteiten zoals het wereldrecord hooghouden en vond op ons sportpark de jubileumwedstrijd “oud” DOS tegen “oud” DETO plaats.

  Daarnaast werken we de laatste jaren prettig samen met zowel de supportersvereniging als stichting BEED. Erg fijn om te constateren dat onze doelen en belangen gelijk aan het elkaar zijn.

  Wij waren dan ook erg blij met de hoge opkomst op onze kerstborrel voor alle vrijwilligers binnen onze club. Gelukkig hebben wij veel leden die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken voor onze club.

  Daar mogen wij als DOS’37 meer dan trots op zijn!

  Op het gebied van samenwerking met andere verenigingen en organisaties willen wij als DOS graag een rol blijven spelen. Ook in het afgelopen jaar hebben wij hier verder op ingezet.

  Zo hebben wij in 2019 het RIBW als nieuwe gebruiker kunnen verwelkomen en na een proefperiode van een jaar hebben zij afgelopen december besloten deze proefperiode om te zetten in een langdurige verbintenis. Hiermee zijn wij verder met het multifunctioneel maken van onze accommodatie.

  Met IJsclub Vooruit, InVia en de Twentse Zorgcentra zijn wij inmiddels zover dat het wasproject in 2020 van start kan gaan. Dit betekent dat wij de mogelijkheid gaan bieden aan onze teams om tegen een kleine vergoeding centraal te gaan wassen. Mooie ontwikkelingen die ons in staat blijven stellen onze accommodatie verder te blijven verbeteren.

  In 2019 hebben wij daardoor een fietsenstalling weten te realiseren evenals uitbreiding van onze opslagmogelijkheden. De fietsenstalling is overigens ook mede gerealiseerd dankzij een mooie sponsorbijdrage van onze hoofdsponsor Timmerhuis Weg- en Waterbouw.

  Verder hebben wij aan het biercontract dat is afgesloten met InBev opnieuw de samenwerking kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe partners. Zowel de tennisclub TCV als de Vriezenveense Harmonie maken deel uit van dit contract. Voor alle partijen levert dit een mooi financieel voordeel op.

  Een mooie manier om samen te werken maar ook om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

  Dit doen we ook in gezamenlijk overleg met de collega voetbalverenigingen in Twenterand, samen met hen en de gemeente Twenterand zijn wij bezig om de sportparken in Twenterand verder te verduurzamen en zijn wij aan het onderzoeken om de bestaande lichtinstallatie te vervangen door LED verlichting. Een mooie manier om mogelijke kostenstijgingen op te vangen door besparingen aan de andere kant. Gesprekken tussen het college en de verenigingen vinden hierbij op prettige en constructieve wijze plaats.

  Wat zijn de verwachtingen voor 2020. Hoewel moeilijk te voorspellen verwacht ik dat ons eerste elftal zich zal handhaven in de eerste klasse en misschien ons ook nog stiekem zal verrassen.

  Op bestuurlijk vlak zullen wij ons verder professionaliseren en zal er in 2020 ook een bestuurder gevonden worden voor vrijwilligersbeleid zodat we op alle vlakken vol energie met ons beleidsplan aan de slag zullen gaan.

  Ons kunstgrasveld heeft zijn beste tijd gehad en hoewel het veld tijdens de laatste test in mei nog voldoet aan de veiligheidseisen is het goed om dit veld te vervangen. Het gevaar voor blessures moeten we zien te voorkomen. Gelukkig staat dit ook op de agenda van het college en verwachten wij hiermee dit jaar nog aan de slag te gaan.

  Vanaf 15 januari kunnen de wedstrijden op veld 1 live worden bekeken via de app van Voetbal TV. Een mooie ontwikkeling voor mensen die niet kunnen komen en trainers kunnen aan de slag gaan met mooie video analyses. Met wat ondersteuning van vrijwilligers kunnen er dan ook samenvattingen op onze website worden gepubliceerd.

  Ondanks dat het college naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Sweco besloten heeft de plannen voor het “Vitaal Sportpark” vanwege de kosten niet te gaan uitvoeren, blijven ontwikkelingen op het sportpark het Midden doorgaan.

  Het is dan ook goed om samen met de gemeente te kijken wat dit betekent voor ons als DOS en dat we waar nodig de samenwerking met de andere gebruikers op het sportpark moeten blijven zoeken. Wij blijven bereid het veld bij de Stamper in te ruilen voor een nieuw veld waarbij wij de nadrukkelijke wens te hebben dit op onze eigen accommodatie te realiseren door het natuurgras trainingsveld om te zetten in een kunstgrasveld.

  Voor de gemeente Twenterand betekent dit een mooie kans en plek voor woningbouw in Vriezenveen zodat er minder jongeren noodgedwongen hoeven te verhuizen naar omliggende plaatsen zonder dat hiervoor nieuwe grond hoeft te worden aangekocht.

  Het voordeel voor DOS is een mooie upgrade van onze accommodatie en dat wij zoveel mogelijk capaciteit binnen de poort houden en hiermee op goede wijze onze wedstrijden en trainingen kunnen blijven organiseren.

  Kortom ambities en wensen genoeg voor het komende jaar en ik ben er ongetwijfeld nog veel vergeten op te noemen. Ik wil dan ook eindigen om samen met jullie het glas te heffen op het nieuwe jaar!

  Bedankt voor jullie aandacht!!!

  Harold Schreurs Voorzitter