• Lidmaatschap opzeggen

  • Lidmaatschap opzeggen?

    Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 30 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt o.a. door het niet op tijd kunnen afmelden bij het districtkantoor van de KNVB. Wanneer u in de loop van het seizoen u lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni.

    U dient uw opzegging schriftelijk te versturen aan het secretariaat van DOS'37, Postbus 250, 7670 AG Vriezenveen via secretaris@dos37.nl Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven kleding of andere vorderingen wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.