• Invulling jeugdkader seizoen 2024 – 2025

 • Naast de teamindeling voor het aankomende voetbalseizoen zijn we op de achtergrond ook druk bezig geweest met de invulling van het overkoepelende jeugdkader.

  We zijn blij om te vermelden dat we de bezetting voor aankomend seizoen hebben uitgebreid, waardoor we als jeugdopleiding weer stappen kunnen zetten om de kwaliteit te verbeteren. Dit zowel voor de bezetting op technisch- als organisatorisch gebied.

  Komend seizoen zal het jeugdkader er als volgt uitzien:

  Gelijke Kansen/Onderbouw:

  Senna Silva van der Veen zal, zoals eerder op de website vermeldt, de rol van Hoofd Jeugdopleiding Onderbouw zal gaan invullen. Senna zal hierbij op technisch gebied worden ondersteund door Tom Braakhuis en Koen Nijkamp.

  Tom gaat zijn 3e jaar in als technisch coördinator Gelijke Kansen en Koen zal in zijn nieuwe rol als trainersbegeleider de jonge beginnende trainers gaan begeleiden en ondersteunen.

  Daarnaast zal Jan Willem ten Voorde de werkgroep Gelijke Kansen gaan aanvullen als Algemeen Coördinator Gelijke Kansen en zal vanuit deze rol verantwoordelijk gaan worden voor de organisatorische zaken rondom de jeugdteams binnen deze leeftijdsgroep en zal dit volgend seizoen samen met John Zwier gaan oppakken.

  Voor de Onderbouw blijven Gert-Jan Nijkamp en Marten Dasselaar betrokken als coördinatoren en blijven hiermee dus het (vertrouwde) aanspreekpunt voor de trainers en leiders van deze leeftijdsgroep. 

  Midden- en Bovenbouw:

  Vanaf komend seizoen zal Marc Meier zich als Hoofd Jeugdopleiding primair gaan concentreren op de midden- en bovenbouw.

  Voor de middenbouw hebben we 2 nieuwe coördinatoren weten aan te stellen. Vanuit de Gelijke Kansen zal Rolf Abbink doorschuiven en daarnaast is Erik Meulenbeld bereidt gevonden om, naast Rolf, de rol van coördinator Middenbouw op zich te nemen.

  Erik Aalderink zal doorschuiven naar coördinator Bovenbouw en zal in deze rol Jeroen Jansen ondersteunen.

  John Fraterman zal als coördinator van de Talentenpool betrokken blijven bij de oudere jeugd, daarnaast is John uiteraard als bestuurslid en lid van de technische commissie betrokken bij de selectieteams van de senioren.

  Naast de genoemde coördinatoren zal ook Mark Wagt komend seizoen een belangrijke rol in de midden- en bovenbouw gaan invullen als trainersbegeleider. Met zijn opgedane ervaring is dit een enorm mooie aanvulling!

   Meidenvoetbal:

  Jitske Post-Oord heeft onlangs aangegeven te gaan stoppen als coördinator meidenvoetbal. Wij betreuren dit besluit enorm en zullen Jitske met haar ervaring ook enorm gaan missen.

  Bart Verhoef zal komend seizoen wel betrokken blijven als coördinator Meidenvoetbal en zal zich vanuit deze rol gaan richten op het vernieuwd beleidsplan en voetbalvisie Meidenvoetbal.

  John Zwier is, naast zijn ondersteunende rol voor de diverse werkgroepen, als voorzitter van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de algemene aansturing van de jeugdcommissie.

  JC DOS’37