• Een woord van de voorzitter DOS'37

 • Beste Dossers,

  Het jaar 2020 is bijna voorbij en we mogen concluderen dat door het corona-virus COVID-19 het een bijzonder en turbulent jaar is geweest. Waar we deze zomer dachten dat het seizoen 2020/2021 een nieuwe start zou zijn, zijn we door de tweede golf opnieuw geconfronteerd met een lockdown. Sinds 23 september is de kantine gesloten en vanaf oktober is ook niet meer gevoetbald. Voor ons als vereniging in alle opzichten een aderlating, waarbij ik vooral het persoonlijke contact met de mensen binnen de club mis! Voor 2021 heb ik dan ook de hoop dat met de komst van een vaccin en het toepassen van de regels toch weer van start kunnen gaan. Wat de gevolgen voor de competitie zijn, weet ik op dit moment niet, maar als daar de duidelijkheid over komt, laten wij jullie dat uiteraard weten.

  Gelukkig vinden er nog steeds voetbalactiviteiten plaats op ons sportpark, elke week traint en voetbalt onze jeugd vol enthousiasme en traint de selectie conform de aangepaste regels. Een compliment voor onze trainersstaf, jeugdcommissie en technische commissie die in staat is iedereen te enthousiasmeren en zelf een forse ledengroei heeft weten te realiseren bij onze jongste jeugd. We mogen dan ook trots zijn, hoe goed wij als vereniging in staat zijn om ons aan te passen aan de nieuwe situatie. Dat geldt uiteindelijk voor onze sponsoren, ook zij zijn ons als vereniging blijven steunen en daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben te maken gehad met geen enkele opzegging en realiseren ons terdege dat zoiets in deze tijd bijzonder is.

  Mochten jullie de vereniging (financieel) willen ondersteunen dan wil ik jullie graag verwijzen naar de volgende link/site. Let op deelname is vrijwillig en voel je niet verplicht maar uiteraard wel van harte aanbevolen. rondjevoorjeclubdos37

  De feestdagen zullen dit jaar anders zijn dan andere jaren, ik wens jullie allen een goede tijd met elkaar en kijk vooral om naar de mensen die juist in deze periode meer eenzaam zijn. Namens het bestuur van DOS’37 wens ik jullie allemaal een goede gezondheid en hele fijne feestdagen. Ik kijk er naar uit om elkaar in 2021 weer te kunnen zien!!!

  Namens het bestuur DOS’37

  Harold Schreur Voorzitter