• DOS’37 heeft (wederom) status KNVB Lokale Jeugdopleiding behaald!

 • In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze opleidingsvisie voor de komende jaren.

  Een werkgroep, bestaande uit leden van zowel de jeugd- als technische commissie heeft zich gebogen over het reeds bestaande opleidingsplan en deze is flink afgestoft en op diverse punten aangepast naar het huidige voetbalaanbod.

  Daarnaast hebben we, in samenwerking met sportadviesbureau NMC Bright en de KNVB, het Kwaliteit & Performance programma doorgelopen. Gedurende dit proces hebben genoemde partijen kritisch met ons meegekeken en waar nodig meegedacht met het op papier zetten en uitwerken van onze voetbalvisie.

  Dit heeft ertoe geresulteerd dat we, naast een actuele voetbalvisie waar we de komende jaren met veel energie mee aan het werk gaan ook de status van KNVB Lokale Jeugdopleiding weer behaald hebben. Iets waar met we met elkaar enorm trots op mogen zijn!

  De Good Practice van DOS’37: De aanpak van Gelijke Kansen

  Tijdens dit certificeringstraject heeft DOS’37 een Good Practice verdiend. De Good Practice van DOS’37 is gericht op het creëren van gelijke(re) kansen in de onderbouw en hoe de vereniging dit geïntroduceerd heeft.

  Drie jaar geleden begon DOS’37 met het anders indelen van de teams tot en met de O10. Zo zorgt de vereniging voor een evenredige leeftijdsverdeling van spelers per team. Het doel van deze opzet is het geboortemaand effect zo veel mogelijk uit te bannen. DOS ’37 heeft vanaf de start veel aandacht besteed aan het informeren van ouders, trainers en spelers. Daardoor heeft de vereniging mogelijke drempels ondervangen en is deze manier van teamindelingen erg goed geland bij alle betrokkenen.

  Daarnaast is er via de gratis interne voetbal- en keeperschool een derde trainingsmoment gecreëerd voor alle jeugdige spelers. DOS’37 is van plan het project gelijke(re) kansen continu verder te ontwikkelen.

  De manier waarop DOS ’37 het concept van Gelijke(re) kansen heeft ingezet is een onderscheidend element. Er is veel aandacht besteed aan communicatie en informatieverstrekking. Ouders, trainers en spelers zijn continu meegenomen in de visie van de vereniging. Het is gedragen in het bestuur en geborgd in het (jeugd)beleid en wordt al drie jaar uitgevoerd. Hierdoor zorgt de Good Practice van DOS’37 voor het structureel beter opleiden van meer jeugdspelers.

  Op vrijdag 10 maart zal het certificaat worden overhandigd door een vertegenwoordiger van de KNVB en zullen wij tevens onze Opleidingsvisie 2023-2027 presenteren aan het betrokken jeugdkader.

  Uiteraard willen wij ook ouders en overige belangstellenden informeren over onze wijze van opleiden, hiervoor zal een speciale informatieavond worden georganiseerd. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.