• SPONSOREN DOS'37

 • Contributie DOS'37

  DE CONTRIBUTIEREGELING (INCLUSIEF KLEDINGLEASEPLAN)

  BEDRAGEN PER MAAND PER 1 juli 2023

  1 e , 2e en 3e gezinslid*                                                            

  Pupillen (0 t/m 12 jaar) 
  € 14,60                                                                                         

  Junioren (13 t/m 18 jaar) 
  € 16,50                                                                                         

  Senioren Spelend 
  € 24,75                                                                                         

  Senioren Niet-spelend 
  € 14,75                                                                                         

  Senioren Niet-spelend, wel trainend 
  € 14,75                                                                                        

  AOW-ers 
  € 11,40                                                                                         

   

 • Veelgestelde vragen

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij DOS'37?
  Je bent volwaardig lid bij DOS'37 als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNVB bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan (4 trainingen), hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC  voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

  Voor welke periode betaal ik contributie?
  Volgens artikel 8 van de statuten van DOS'37 is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Alleen het bestuur is bevoegd, wegens bijzondere redenen, om hier van af te wijken. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dus samen met de ereleden is iedereen die contributie betaald lid van de DOS'37.  

  Betalen functieleden ook contributie?
  Daarnaast kan het zijn dat er vrijwilligers vanuit hun functie bondslid moeten zijn bij de KNVB en daarmee ook bij DOS'37. Deze staan wel op de ledenlijst maar zijn geen volwaardig lid en hebben bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene ledenvergadering en worden ook niet gehuldigd voor een jubileum.

  Hoe moet de contributie worden voldaan?
  Via een machtiging aan de club zodat deze de contributie automatisch kan worden afschrijven. Indien dit niet mogelijk is dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde contributie. Deze moet vooraf worden voldaan. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij secretaris@dos37.nl . Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur  worden voorgelegd.

  Hoe gaat DOS'37 met achterstand in de contributie om?
  Richtlijn voor wat betreft de contributiebetaling.

  Maandelijkse betaling blijft om wat voor reden dan ook uit:

  • Laatste week van de maand gaat er een verzoek om de betaling zelf te regelen via de mail naar het betreffende lid.

  Geen betaling en/of reactie op de mail:

  • Na 8 weken tweede poging bij de bank om te innen verhoogd met 2 euro administratie kosten

  Betaling blijft uit:

  • Na 12 weken tweede mail met daar in termijn voor betaling.

  Betaling blijft uit:

  • Brief en mail naar lid met een uiterste betalingstermijn anders uitsluiting van wedstrijden en training. Kopie van de brief naar teammanager/trainer coach

  Betaling blijft uit:

  • Lidmaatschap wordt per einde van het seizoen beëindigd en gemeld bij de KNVB zodat betrokkene ook niet naar een andere club kan gaan. Afhankelijk van de situatie zal dan worden besloten al dan niet een incassobureau in te schakelen.

  Het is aan het bestuur om hier in bepaalde gevallen van af te wijken.

  Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
  Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNVB en een leeftijdgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de O13-jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNVB kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

  Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
  Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voorvloeiende kosten op het lid verhalen.