• SPONSOREN DOS'37

 • Beleid inzake gele en rode kaarten

  Leden van DOS’37 betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

  Sancties
  Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De boete en/of schorsing wordt door de KNVB via een mail bekend gemaakt aan het betreffende lid.

  Tijdstraffen
  Bij de zgn. B-categorie elftallen levert een eerste gele kaart een tijdstraf op van 10 minuten. Voor pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten. Deze tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.

  Gele kaarten
  Bij de vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.

  Rode kaarten
  Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVBtuchtcommissie de uiteindelijke straf.

  Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast
  Het in rekening gebrachte boetebedrag wordt door DOS’37 aan de betreffende speler doorbelast d.m.v. automatische incasso, bij in gebreke blijven van betaling volgt tevens een speelverbod.

  Kosten boetes seizoen 2020-2021

  SENIOREN:
  Boetebedrag
  – Registratie eerste tot en met vierde, zesde en achtste waarschuwing : € 15,60 (gele kaart)
  – Registratie vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing : € 27,50 (gele kaart)
  – Strafoplegging bij directe straffen, alsmede 2 waarschuwingen in 1 wedstrijd : € 27,50 (rode kaart, direct of na 2x geel)

  JUNIOREN EN PUPILLEN:

  Boetebedrag
  – Registratie eerste tot en met vierde, zesde en achtste waarschuwing : € 7,10 (gele kaart)
  – Registratie vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing : € 15,60 (gele kaart)
  – Strafoplegging bij directe straffen, alsmede 2 waarschuwingen in 1 wedstrijd : € 15,60 (rode kaart, direct of na 2x geel)

  Geen discussie
  Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele of rode kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van DOS’37 zal zich niet mengen in een discussie of een gele of rode kaart al dan niet terecht is gegeven.

  Boete voor het team
  Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van DOS’37, op advies van de wedstrijdsecretaris e/o secretaris kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vindt dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

  Versie 23-01-2023