• Agenda en jaarverslag voor de jaarlijkse ALV op 29 november

 • Het bestuur nodigt de leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ALV wordt gehouden op woensdag 29 november om 20:00 uur.

  Je kunt de agenda inzien via deze link .

  Het jaarverslag van seizoen 2022/2023 zoals behandeld in de ALV van 30 november 2022 is via deze link in te zien.

  Notulen van de ALV van 30 november 2022 ter inzage beschikbaar gesteld en worden tijdens de vergadering behandeld.

  Vragen kunnen vooraf ingediend worden via secretaris@dos37.nl of gesteld worden in de rondvraag tijdens de ALV.

  We zien jullie graag woensdag 29 november om 20:00 uur in onze vertrouwde kantine bij een kop koffie.

  Het bestuur