SV DOS’37

Snertloop

Elk jaar organiseert de supportersvereniging DOS’37 haar traditionele snertloop. Deze vindt plaats op de eerste zaterdag van januari (1 januari uitgezonderd). De snertloop is bedoeld voor DOS’37 leden, maar niet-leden zijn tevens van harte welkom. Er wordt een parcours uitgezet op en rondom de DOS’37-velden. Jongens en meisjes t/m 12 jaar mogen deelnemen aan de 2,5 km. Vanaf 12 jaar is het mogelijk deel te nemen aan de wedstrijd over 5 km.

Paas- en Kerstbingo

Elk jaar houdt de supportersvereniging DOS’37 de traditionele Paas- en Kerstbingo in de kantine van DOS’37. Naast de vele boodschappen-, zuivel- en koffiepakketten zijn er ook vleesschotels en geldprijzen te winnen. Te zijner tijd zullen de data van deze bingo bekend gemaakt worden.

Lidmaatschap

Het doel van de supportersvereniging DOS’37:
De supportersvereniging DOS’37 stelt zich ten doel, om de voetbalvereniging DOS’37 zoveel mogelijk te steunen naar draagkracht en de onderlinge band binnen de vereniging te verstevigen, door het organiseren van diverse activiteiten. Zo wordt de vrijwilligersattentie volledig bekostigd door de supportersvereniging. De SV verzorgt tevens bij alle thuiswedstrijden van het vlaggenschip, een verloting aan de poort en bijna alle zaterdagen in de kantine een verloting met het rad van fortuin.

Men tracht dit doel te bereiken door het heffen van contributie en van de opbrengsten uit diverse activiteiten. Wilt u ook mee helpen om dit doel te bereiken? Word dan ook lid van de Supportersvereniging DOS’37. Het lidmaatschap kost € 10.00 per jaar.

Bestuur Supportersvereniging

Voorzitter: Jan Leo Jansen Smit

Secretaris: Dick Boswinkel (06-53932238)

Penningmeester: Robert Niks

Bestuurslid: Jeroen Jansen

Bestuurslid: Lien Jansen

Bestuurslid: Rob Kunst

Bestuurslid: Wout Dasselaar

Bestuurslid: Maurice Hemmink

Bestuurslid: Edwin Kruger

Bestuurslid: Ria Post

Bestuurslid: Anneke Derks