Nieuwjaarsspeech 2019 voorzitter Harold Schreur

Beste leden, sponsoren, relaties, supporters, gasten en uiteraard een warm welkom aan ons college, die elk jaar getrouw onze nieuwjaarsreceptie bezoeken!

 

Ik wens jullie allen en uiteraard jullie naasten een voorspoedig maar bovenal gezond 2019!

 

Het jaar 2018 laten wij achter ons en ter voorbereiding op deze toespraak, kijk je in het nieuwsarchief op de website, notulen van bestuursvergaderingen en zie je dat er in een jaar veel gebeurt, maar je realiseert je vooral dat een jaar, voordat je het weet, het jaar al weer snel voorbij is. Mooie ontwikkelingen maar ook verdrietige ontwikkelingen, waarmee we als vereniging ook aan het einde van het jaar weer zijn geconfronteerd, met het overlijden van Jelle Simons, broer van onze kantinemedewerkster Lotte Simons.

 

Sportief gezien kunnen we terugkijken op een mooi kampioenschap van ons tweede elftal. Na twee opeenvolgende degradaties zijn zij in 2018 weer gepromoveerd naar de eerste klasse en draait dit jonge team goed mee in deze klasse.
Ons eerste elftal speelt net als de afgelopen seizoenen in de eerste klasse, een klasse met veel regionale wedstrijden maar door de promotie van zowel SVZW en DETO en de degradatie van Vroomshoopse Boys spelen we dit seizoen vooral buiten de regio.
Het contract met onze hoofdtrainer Kenan Durmusoglu hebben wij verlengd, beide partijen zijn gelukkig erg tevreden met elkaar en zijn blij dat ook in het seizoen 2019/2020 de samenwerking wordt gecontinueerd.
Binnen het bestuur zijn we in 2018 gestart met een onderzoek naar de cultuur van de vereniging en dan vooral gericht op de wijze waarop wij het technisch beleid willen inrichten, gericht op het streven naar een goede doorstroming van talent en de herkenbaarheid van ons eerste elftal. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuw beleidsplan dat wij graag het komende jaar willen presenteren aan de leden.

 

Bestuurlijk hebben er een aantal mutaties plaatsgevonden en zijn wij vooral op zoek naar een tweetal bestuursfuncties op het gebied van sponsoring en PR/media. Inmiddels zijn er wel een aantal goede mensen bereid gevonden om zitting te nemen in deze commissies en zijn we eigenlijk vooral nog op zoek naar iemand die deze commissies in het bestuur willen vertegenwoordigen. Dit is wel ontzettend belangrijk omdat ik wel van mening ben dat er op dit moment teveel taken worden “neergelegd” bij onze huidige bestuursleden en ik wil voorkomen dat mensen worden overbelast.

 

Ook in 2018 kunnen wij terugkijken op opnieuw de organisatie van een aantal wedstrijden van zowel Heracles als FC Twente, een mooi sponsorevenement met daarin een interview met Bram Moszkowicz en een presentatie van Pieter Zwart.
Samen met de supportersvereniging, naar aanleiding van hun mooie gift in het kader van het 50 jarig bestaan, hebben wij de gehele jeugd van DOS nieuwe trainingspakken kunnen aanbieden. Vriezenveen kleurt daarmee op dit moment mooi geel. Ook het afgelopen jaar hebben wij prettig samengewerkt met de supportersvereniging en mochten jullie nog geen lid zijn, dat kan nog steeds en zij steunen de club al jaren op meer dan prettige wijze!
Hiermee hebben wij opnieuw bewezen dat wij met een flink aantal vrijwilligers in korte tijd in staat zijn een perfecte organisatie neer te zetten. Daar mogen wij als DOS’37 meer dan trots op zijn!
Daarnaast zijn wij als DOS goed in staat jeugdleden die over moeten naar de senioren voor DOS te behouden, ik heb hier vorig jaar ook aan gerefereerd maar het is mooi om te zien dat wij in tegenstelling tot de landelijke tendensen, juist in deze groep groei weten te realiseren.

 

Wat zijn dan de verwachtingen voor 2019. Dat blijf ik lastig vinden als het gaat om de sportieve prestaties, wel zou ik graag zien dat de eerder genoemde bestuursfuncties op korte termijn worden ingevuld, omdat ik van mening ben dat het hier om belangrijke rollen gaat, die vooral de club op middellange termijn verder kunnen helpen. Met name op het gebied van communicatie valt er nog veel te winnen, zowel intern maar ook extern. We doen als vereniging veel zaken goed, maar dat moeten we wel vertellen. Dat geeft ook vertrouwen aan nieuwe leden, maar ook aan sponsoren en externe relaties.

 

Andere ontwikkelingen zijn die op het gebied van het “Vitaal Sportpark”, daarvan kan geconcludeerd worden dat we hierin steeds verder komen en concreter gaan worden, zoals blijkt uit het persbericht van eind december. Medio mei wordt duidelijk waar het nieuwe zwembad zal worden gebouwd en het streven is dat dit uiteindelijk gecombineerd gaat worden met een sporthal, zodat aan de oostelijke kant van de Schout Doddestraat, de kant van ons veld 3 “de Stamper”, mogelijk woningbouw kan worden ontwikkeld. Voor DOS betekent dit onder andere dat wij dit veld daarmee niet meer kunnen gebruiken en er alternatieve oplossingen moeten worden bedacht. Onze gedachte hierbij is dat wij dan streven naar een uitbreiding van de kunstgrasveldcapaciteit van 1 naar 3. Zodat wij op een goede wijze onze trainingen en wedstrijden kunnen blijven spelen.
Het is goed om te constateren dat met de samenwerking van de verenigingen en gebruikers van het Sportpark “Het Midden” er iets moois gaat ontstaan binnen de gemeente Twenterand.

 

In de samenwerking met de gemeente Twenterand kijk ik terug op een constructieve en inhoudelijk prettige avond in het kader van de NIX18 campagne. Zoals bij iedereen bekend zijn veel verenigingen binnen de gemeente Twenterand het afgelopen jaar geconfronteerd met mystery guests met betrekking tot het schenken van alcohol houdende dranken aan jongeren onder 18 jaar. Ook bij DOS heeft een controle plaatsgevonden en is ondanks een navraag om de legitimatie toch alcohol verstrekt aan een minderjarige. Dit betekende in eerste instantie tot het opleggen van een boete van € 1.360,-. Deze boete is gelukkig ingetrokken, maar dat neemt niet weg dat we in de toekomst hier alert op moeten zijn. Graag pakken wij dit in goede samenwerking met de gemeente Twenterand op, zodat wij alcoholgebruik onder jongeren kunnen terugdringen.

 

Door de gemeenteraad is er een bezuinigingsdoelstelling voor de sport opgelegd voor de komende jaren. Om deze doelstelling te realiseren heeft de gemeente een tariefsverhoging voorgesteld bovenop de reguliere prijsindexatie. De Twenterandse voetbalverenigingen hebben in samenspraak met het Sportplatform voorgesteld om niet alleen de lasten te verzwaren maar vooral ook te kijken naar andere bezuinigingsmogelijkheden. Vooral op het gebied van verduurzaming van de sportparken, bijvoorbeeld middels LED-verlichting zien wij volop kansen om samen met de gemeente de energielasten te besparen. Een eventuele en mogelijk onvermijdelijke verhoging kan dan gecompenseerd worden met een forse daling van de energielasten en kan naar de mening van de voetbalverenigingen in Twenterand uiteindelijk leiden tot een win-win situatie en tot lagere lasten in het geheel. Graag willen wij hierin samen optrekken met zowel onze collega-verenigingen als de gemeente Twenterand.

 

Net als bij het “Vitale Sportpark” geldt hier ook dat een goede samenwerking erg belangrijk en vooral ook prettig is.

 

Zoals het spreekwoord zegt, alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer!

 

In ieder geval zijn wij samen met onze verhuurder Stichting BEED aan het kijken waar wij ons sportpark nog verder kunnen verduurzamen, daarover ongetwijfeld meer het komende jaar.

 

Ambities en wensen genoeg voor het komende jaar en ik ben er ongetwijfeld nog veel vergeten op te noemen. Ik wil dan ook eindigen om samen met jullie het glas te heffen op het nieuwe jaar!

 

Bedankt voor jullie aandacht!!!