Kennismaking nieuwe trainersstaf DOS’37

Afgelopen vrijdag 29 juni was er de aftrapbijeenkomst met de nieuwe selectietrainers van DOS’37. Onder prachtige weersomstandigheden maakte de nieuwe trainersstaf kennis met de technische commissie en met elkaar.

Een deel van de trainersstaf en de TC van DOS’37

In een door de technische commissie uiteengezette presentatie werd aangegeven welke koers de technische commissie het komende seizoen wil varen waarbij er sprake is van een eenduidige voetbalvisie die is gebaseerd op spelprincipes. Deze spelprincipes zijn tactische richtlijnen die gelden voor (nagenoeg) elke situatie in het veld. De overweging hierbij is dat het werken vanuit spelprincipes een aantal voordelen met zich mee brengt.

Daarbij moet men denken aan:

 • Gemakkelijk te onthouden
 • Onafhankelijk van de tegenstander
 • Variëren met formaties
 • Trainbaar maken
 • Korte commando’s
 • Werken aan de lange termijn
 • Beter te toetsen

De spelprincipes van DOS’37 zijn teruggebracht tot drie principes:

Compact

 1. Compacte zoneverdediging
 2. Directe druk bij balverlies

Initiatiefrijk

 1. Diepte voor breedte in de opbouw
 2. Het creëren van 1 tegen 1 situaties en de 3e man
 3. Veel positiewisselingen

Slim

 1. Profiteren van zwaktes van de tegenstander
 2. Na balverovering overgaan tot snelle tegenaanval

Deze drie principes geven richting aan het bereiken van de gewenste situatie, het aannemen van staf en spelers en het toetsen van de speelwijze door de technische commissie. Dit geeft eveneens richting aan het nieuwe/herziene jeugdbeleidsplan dat deze zomer wordt gepresenteerd door ons nieuwe hoofd jeugdopleiding Marc Meier.

Marc Meier lichtte al een deel van het jeugdbeleidsplan toe en gaf daarin nog een nadere toelichting op de deelname aan het voetbalproject “Gelijke Kansen” en gaf aan verder te willen gaan met de DOS voetbalschool en komend seizoen ook te willen starten met een eigen intern trainersopleidingsprogramma. Belangrijkste doelstelling hierbij is het verder verbeteren van de voetbalopleiding. De opleiding die door de KNVB is getoetst en gecertificeerd als erkende lokale voetbalopleiding.

Na de presentatie door de technische commissie voor de plannen voor het nieuwe seizoen was het de beurt aan de trainersstaf. Iedere trainer vertelde wie hij was, welke functie hij bekleedt bij DOS en wat de ambities zijn en de reden waarom hij voor DOS heeft gekozen. Vervolgens werden de contracten getekend en werd er een gezamenlijke foto gemaakt. Onder het genot van een hapje en een drankje werd in ontspannen overleg nog nader met elkaar kennis gemaakt.