CONTRIBUTIEHEFFING

VRIEZENVEEN – In de contributieheffing van afgelopen juli is rekening gehouden met een verhoging in verband met de prijscompensatie, zoals besloten in de laatste ledenvergadering van oktober 2016. Daarnaast is er bij spelende leden € 1,- kledingleasebijdrage ingehouden, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen deze kledingleaseheffing van € 12,- op jaarbasis ineens werd geïncasseerd in de maand oktober.

Om leden tegemoet te komen is deze kledingleasebijdrage met ingang van het seizoen 2017/2018 verdisconteerd in de maandelijkse contributieheffing.

Bestuur DOS’37