Brief van het bestuur DOS’37

Beste Dossers,

De afgelopen weken zijn we in een voor ons allemaal onwerkelijke en vreemde situatie beland als gevolg van de corona crisis. De effecten hiervan zijn voor ons dagelijks merkbaar en voor sommigen komen deze zelfs heel dichtbij. Zorgen om familie in verpleeg- en verzorgingstehuizen die je niet kunt bezoeken, zorgen om het verlies van inkomen als gevolg van een noodgedwongen sluiting, zorgen om familieleden die besmet zijn geraakt met het coronavirus en hierdoor ernstig ziek zijn. Wij als bestuur van DOS’37 willen jullie allemaal veel sterkte wensen in deze zware tijden!

De coronacrisis heeft ook impact voor ons als vereniging. Het sportpark is leeg, vaste momenten in de week dat er kan worden genoten van het spelen dan wel kijken naar voetbal is niet meer mogelijk. Competities zijn bevroren en het seizoen 2019/2020 kan beschouwd worden als een verloren seizoen. Naast deze sportieve teleurstelling betekent het ook dat het economisch zware tijden, de kantineopbrengsten lopen terug in een periode waarin zij normaliter het hoogst zijn en ook wij hebben te maken met sponsoren die als gevolg van deze crisis geen inkomsten hebben. De afgelopen weken zijn wij als bestuur dan ook volop bezig geweest met het maken van keuzes en zijn wij op zoek gegaan naar besparingsmogelijkheden. Dat is niet eenvoudig omdat het grootste deel van onze kosten vaste kosten zijn, waarop wij niet of nauwelijks invloed hebben. Toch ben ik optimistisch gestemd dat met hulp van lokale en landelijke overheid, de aan ons gelieerde stichtingen, KNVB, leveranciers, sponsoren en professionele staf wij deze periode goed door zullen komen.

Dit betekent ook dat wij keuzes gaan maken voor het doen van investeringen, afgelopen donderdag hebben wij in onze bestuursvergadering bijvoorbeeld besloten dat het vervangen van de kleding in ieder geval 6 maanden zal worden opgeschoven. Wij zijn van mening dat het niet gepast en verantwoord is om in deze periode bedrijven te benaderen voor kledingsponsoring, daarbij is het ook nog maar de vraag of de kleding op tijd geleverd kan worden. Zoals ik eerder aangaf overheerst gelukkig ook het optimisme en willen wij jullie een alternatief programma aanbieden zodat er toch nog gevoetbald kan worden. Mochten de sportparken weer opengaan in mei/juni willen wij een onderlinge competitie gaan organiseren met de verenigingen binnen de gemeente Twenterand. Een competitie zonder ranglijsten maar elke wedstrijd kan er gespeeld worden om de eer en een consumptie. Dit doen wij enerzijds om weer bezoekers terug te krijgen in de kantine maar vooral om weer bedrijvigheid te creëren op ons sportpark zodat spelers, supporters en ouders elkaar weer gaan ontmoeten. Hoe dit exact vorm zal krijgen gaan we de komende maand onderzoeken en uiteraard zijn wij hier ook afhankelijk van de maatregelen van het RIVM.

Belangrijkste uitgangspunt hierbij is en blijft de gezondheid van onze leden, vrijwilligers en iedereen die DOS een warm hart toedraagt. Hou je dan ook aan de voorschriften van het RIVM!

Ik kan mij voorstellen dat er mogelijk vragen zijn ten
aanzien van contributie-inning, vooralsnog loopt deze gewoon door. De reden
hiervoor is dat er een aantal kosten zijn die niet zijn te beïnvloeden en
bovendien zijn wij volop bezig om de komende periode toch weer van start te
gaan. In goed overleg met de collega verenigingen in de gemeente Twenterand
hebben wij hier ook samen over gesproken en zijn tot een gezamenlijk standpunt
gekomen. De contributie wordt en blijft geïncasseerd worden, mochten er leden
zijn die vanwege de gevolgen van de corona crisis niet in staat zijn om de
contributie betaling te voldoen, dan kunnen zij contact hierover opnemen met
het bestuur via penningmeester@dos37.nl.

Ik wil graag afsluiten met het bericht dat ik las op de site
van voetbalvereniging Den Ham om de komende tijd en ook na afloop van deze
crisis onze lokale ondernemers en sponsoren zoveel mogelijk te steunen en
daarom juist bij hen te consumeren! Dit kan in mijn beleving op vele manieren,
maar laten wij als lokale gemeenschap elkaar door deze periode heen slepen!

Namens het bestuur van DOS’37 wens ik jullie een goede gezondheid toe en…. Let een beetje op elkaar!!!

Namens het bestuur DOS’37

Harold Schreur
Voorzitter