Brief van het sportplatform aan de gemeenteraad

Het sportplatform, bij monde van de heer Bakker, heeft een brief geschreven naar de raad, in reactie op een voorstel tot bezuiniging op de sport, hetzij lastenverhoging. Maandagavond 19 februari hebben de grootste sportverenigingen met het sportplatform deze brief besproken en vastgesteld.  Klik op de brief voor de inhoud.