Algemene ledenvergadering DOS’37

Uitnodiging voor leden van DOS’37

van 18 jaar en ouder

voor de Algemene ledenvergadering van

DOS’37

VANAVOND    aanvang 20:30 uuur

 

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen ledenvergadering 03-11-2016 (worden op verzoek toegezonden)
  • Jaarverslag penningmeester en begroting
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissie
  • Beleidsplan 2015-2020
  • Bestuursverkiezing

 

Verkiesbaar Gerben Bosboom

Aftredend en niet herkiesbaar Bertus Dasselaar

                Aftredend en herkiesbaar           Harold Schreur, Marc Dasselaar, Dinant Pas

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot 02 november 2017

  • Huldiging jubilarissen
  • Rondvraag

 

Sluiting